Onze missie

Osteopathie.be zorgt voor de osteopaten zodat elke osteopaat voor zijn patiënten kan zorgen.

Missie

Osteopathie.be verdedigt de belangen van de osteopaten, promoot de osteopathie in België en staat garant voor de beste osteopathische zorg voor elke patiënt.

  • De beroepsvereniging heeft als primaire missie alle hoogopgeleide osteopaten, die enkel de osteopathie beoefenen, te groeperen. Wij verdedigen en vertegenwoordigen de belangen van de osteopaten en ondersteunen onze leden in de uitoefening van hun beroep.
  • Wij zetten ons in om het beroep beter bekend te maken en ijveren voor de uitvoering van de wet die de osteopathie erkend. Wij zien osteopathie als een autonoom eerstelijnszorgberoep, deel uitmakende van de gezondheidszorg.
  • Als vereniging staan we garant voor een veilige, efficiënte en kwaliteitsvolle osteopathische zorg. Hiervoor investeren we in de universitaire opleiding, in het wetenschappelijk onderzoek en in de bijscholing.

Visie

Visie voor het beroep

osteopathie wordt een gereglementeerd eerstelijnsberoep, geïntegreerd in de Belgische gezondheidszorg.

Visie voor de beroepsvereniging

  • vertegenwoordigt de osteopaten en de osteopathie
  • biedt een veilige en gereglementeerde omkadering aan elke osteopaat en zijn patiënten
  • is actief in de belangenverdediging van het beroep en alle daarbij behorende domeinenDegezelle Guy Osteopaat Msc Ost, DO, Wommelgem >> Osteopaten | goudengids.be

Adres

Ons adres:

2160 Wommelgem Ternesselei 130

Telefoon:
Internet:

-