Om al wat groeit sterk en gezond te houden, moet u bij Kemels bvba zijn, de plaatselijke specialist in meststoffen en veevoeders.

Meststoffen

Mest is belangrijk om gewassen en andere planten goed te doen groeien. Kemels heeft al lang ervaring en weet dus wat het beste is voor elke plant van elke klant. Zowel groothandels als particulieren kunnen terecht bij Kemels om hun groen goed te doen groeien.

Veevoeder

Kemels houdt van al wat groeit! Dat zijn dus planten, maar ook dieren: Kemels bvba houdt zich ook bezig met de bereiding en verkoop van veevoeders. Het veevoeder van Kemels bestaat voornamelijk uit gedroogde maïs en granen die uit de maalderij komen.

Hebt u vee of planten die dienen onderhouden te worden met mest en voer van de hoogste kwaliteit? Neem dan gauw contact op met Kemels bvba, dé mestspecialist, via het nummer 016/77 70 67. U kan ook een bezoek brengen aan de zaak in de Vissenakenstraat 612 te Tienen.

Adres

Ons adres:

Vissenakenstraat 612 3300 Tienen

Internet:

-