In deze praktijk is er aldus voor gekozen om de patiënten op een hollistische manier te benaderen.  Dat wil zeggen dat de mens – in dit geval de patiënt – in zijn geheel wordt benaderd en dat er naar de oorzaak van de klachten wordt gezocht.  Deze visie wordt eveneens doorgetrokken naar de behandelingen, er wordt dus niet louter ‘symptomatisch’ behandeld.

Adres

Ons adres:

Ziekelingenstraat 32, 3000 Leuven

Telefoon: