Van Erve orthopedische expertise en advies.

Ons expertise en advies bureau houdt zich bezig met het opstellen van keuringsrapporten en medische adviezen met betrekking tot orthopedisch chirurgische problematiek. Het betreft hier onderzoek en rapportage inzake de gevolgen op orthopedisch chirurgisch vakgebied van een ongeval in het kader van een ongevallenverzekering, maar ook letselschade, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkstelling behoren tot het werkterrein.
Daarnaast worden consulten aangeboden voor werknemers van bedrijven om de arbeidsuitval kort te houden en met werkgever en werknemer samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een (tijdelijke) aanpassing van het werk in het kader van herstel van een orthopedische aandoening. We kijken daarbij specifiek naar de wel benutbare mogelijkheden.

Het doel is om volledig onafhankelijk van opdrachtgever en de te keuren persoon, geheel objectief, kwalitatief hoogwaardige orthopedisch chirurgische expertiserapporten en adviezen af te leveren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de GBL.

U kunt steeds op korte termijn terecht en de rapportage volgt binnen 6 weken na beoordeling.

Wij doen werk voor letselschade advocaten en verzekeraars en werken volgens de regels van de GAV (geneeskundig adviseurs vereniging) en de CIA (commissie arbeidsongeschiktheid en invaliditeit) van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

Indien gewenst kan de keuring bij u thuis plaatsvinden.

Röntgenonderzoek kan indien noodzakelijk geschieden in een ziekenhuis bij u in de buurt.

Daarnaast houdt ons bureau zich bezig met het geven van advies aan derden betreffende letselschade, medische verwijtbaarheid op orthopedisch en traumatologisch gebied en orthopedisch wetenschappelijk onderzoek.

Adres

Ons adres:

Keulenstraat 8 C 7418 ET Deventer