Na een overlijden van een dierbare wordt U geconfronteerd met het regelen van niet-alledaagse zaken. Reeds drie generaties staan wij borg voor een volledige dienstverlening.

Op een respectvolle persoonlijke, betrokken en stijlvolle manier realiseren wij van A tot Z de wensen van de overledene en van de nabestaanden. Iedereen beleeft een overlijden op een andere manier. Die verschillen moet men accepteren. Wij hebben niet alleen aandacht voor de praktische maar ook voor de persoonlijke kant.

Onze dienstverlening is niet gebonden aan de regio waar wij gevestigd zijn, wij staan ten dienste van de nabestaanden ongeacht de woonplaats of de plaats van overlijden.

Permanentie 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Adres

Ons adres:

Dorp 21, 1933 Zaventem, België

Telefoon: