Wij zijn een gemotiveerd en enthousiast team bestaande uit 4 logopedisten. Elke therapeut heeft zijn eigen specificaties. Wij hebben ervaring in kinderen met spraak-en /of leerstoornissen in combinatie met ASS of gedragsproblemen.

Door de nauwe samenwerking met artsen, psychologen en scholen streven wij naar een optimale zorg en ondersteuning. Wij zijn actief in de regio Roeselare en Staden met 2 vestigingsplaatsen en therapie is mogelijk op de praktijk, aan huis of op school.

Tijdens een eerste gesprek nemen wij de tijd om naar Uw hulpvraag te luisteren en met onze kennis en ervaring begeleiden wij U graag verder.

U kan in ons team terecht voor:

 • Spraakstoornissen/spraakproblemen
 • Taalstoornissen/taalproblemen
  • Afasie/dysarthrie: (spraak- en taalproblemen na ongeval of trombose)
  • VSTO/ dysfasie: vertraagde/gestoorde spraak- en taalontwikkeling
  • Chronische spraakstoornissen tgv neurologische aandoening: Parkinson, tumor, ALS…
  • Schisis: lip- kaak- en gehemeltespleet
  • Stotteren bij kinderen onder de 12 jaar
  • Broddelen
 • Leerstoornissen/leerproblemen die zowel lezen, schrijven als rekenen omvatten
 • Slikproblemen
  • OMFT: foutieve slik- en mondgewoontes
  • Dysfagie: stoornis in het normale slikproces
 • Stemproblemen
 • Gehoorstoornissen
 • Studiebegeleiding
 • Typ 10
 • Anderstaligen zijn welkom

Adres

Ons adres:

Statiestraat3, 8840 Staden

Telefoon:
Internet:

-